-->>   

تاریخ و زمان


چهارشنبه ۱ آبان
۱۳۹۸

23. صفر 1441


23. اکتبر 2019

جملات آموزنده


******************************
مرهمی بر درد سرد PDF چاپ نامه الکترونیک
امتیاز کاربر: / 1
بدخوب 
پنجشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۰ ساعت ۱۷:۲۴

 

سلام به همگی

تو این پست یکی از شعرای قدیمی رو گذاشتم که برای انجمن بیماران خاص و همه کسانی که برای کمک به همنوعانشون تلاش می کنند، گفته بودم.

چون از کارای اولیه هستش طبعاً از نظر فنی ممکنه خیلی خوب نباشه... در هر صورت به بزرگواری خودتون ببخشید...

امیدوارم خوشتون بیاد...

 

* مرهمی بر درد سرد *

 

خاص يعـني خاص بيماران درد

خاص يعني مرهمي بر درد سرد

خاص يعني جـمـلـگي هـمت كنيم

دست اندر دست هم صحـبت كنيم

خاص يعني عشـق يعني زندگي

در مدد كردن به خود بالندگي

خاص يعـني خاص من خاص شما

مـرهـمـي بر اين دل رنـجـور ما

زنــدگي دادن به جـانِ نا امـيد

كردن ماتمكده بهرش چو عـيد

حرف (خ) خون شـما خون من است

خون عشق و زندگي در اين تن است

آن (الف) باشد همان اميد آن

ايمـني، آسـايش انـدر ديد آن

(صاد) آن صبر و صبوري پيشگي

صـدق و صـادق بـودن هـمـيـشــگي

خاص يعـني در تمـام زندگي

ايستادن، صبر و هم پايندگي

دل به دريا بردن و دريا شدن

از بـراي يكـدگـر معـنا شـدن

در كوير زندگي گل كاشـتـن

دوستي، عشق و وفا را داشتن

از براي ديـگـري جان باخـتن

جان خود را در خطر انداختن

با تـمـام دل مدد كردن به دوست

يعني از جان و تمام خون و پوست

قـطـره آبي رسـاندن بر كويـر

تشنه اي را از محبت كرده سير

در زمستان دل بهاري كردن است

اين همان باغ بهـار و گلشـن است

من چه گويم جملگي اوصاف او

كـارهـا و آن عـمـل هـاي نـكو

چشم مي بيند خود اين اعمال را

جـانـفـشـاني كردن و ايـثـار را

با دلي آكنده از عشـق خـدا

يكصدا گوييم با هم اين دعا

اي خدا اين وصل را كن پايدار

جملگي امجـاد آن ســالـم بــدار

خاص ما، ما جملگي يارا كنيم

تا كه نامت را جهان آرا كنيم

 

 

از اشعار:

سیده فاطمه میرباقری(یک تالاسمی)

 


نظرات (1)