در وصفِ فرشتگانِ ناصر... چاپ
امتیاز کاربر: / 4
بدخوب 
شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۰۰:۲۲

به نام خالق عشق

تقديم به تمامي فرشتگان صبور و دلير، آنان كه ضعف و سستي  را بر خود راه نداده و هيچ مانعي را سد راه خويش نمي بينند و دست از تلاش  و تكاپو بر نمي دارند :

« در وصفِ فرشتگانِ ناصر... »

امروز سخن جز عاشقی نتوان گفت

جز قصۀ مهر و سادگی نتوان گفت

از زندگیِ حماسه سازان دلیر

این شیردلانِ نیک پندارِ شهیر

آنان که دلی مثال دریا دارند

با عشق نظر به سوی فردا دارند

با همّت خویش قله می پیمایند

بر پیکر خود یأس نمی آلایند

با قوت خود محال ممکن سازند

هرگز نَبُوَد که عشق را گم سازند

شاید که ز حکمتی شده جسم نحیف

هرگز تو مپندار که هستند ضعیف

تا روح بلندشان به دنیا جاریست

تن قادرِ هرگونه تلاش و یاریست

الگوی امید و صبر و یاری

چون چشمه به سوی رود جاری

اندیشه مکن ضعیف و سُستَند

گر حق نگری تو، تندرستند

تنگ است زمان و جمله قاصر

در وصفِ فرشتگانِ ناصر

خوش بین و نظاره گر همی باش

این است فرا زِ هرچه پاداش

 

از اشعار:

سیده فاطمه میرباقری(یک تالاسمی)

 نظرات (2)